Piegādes noteikumi

PIEGĀDE LATVIJĀ

Latvijā preces tiek piegādātas 1 – 3 darba dienu laikā. Stingrākas karantīnas, liela aukstuma/sniega gadījumā termiņš tiek pagarināts līdz 2-5 darba dienām. Bezmaksas piegāde pirkumiem par 30 € vai vairāk.
Piegādes cenas tiek aprēķinātas, izveidojot iepirkumu grozu un izvēloties piegādes veidu.

Piegāde uz Igauniju

Piegāde Igaunijā 1-4 darba dienu laikā. Mēs piegādājam preces, izmantojot Omniva un DPD pakalpojumus. Bezmaksas piegādes atlaide (pirkumiem par 30 € vai vairāk) neattiecas uz piegādi uz Igauniju.

Piegāde uz citām valstīm

Piegāde uz citām valstīm aizņem 5-14 darba dienas. Mēs piegādājam preces, izmantojot AB Lietuvos paštas pakalpojumus. Bezmaksas piegādes atlaide (pirkumiem par 30 eiro vai vairāk) neattiecas uz piegādēm uz citām valstīm.

Ja vēlaties veikt pasūtījumu uz citām valstīm, pirms pirkuma veikšanas, lūdzu, zvaniet +370 63032461vai rakstiet uz e-pastu :info@hydroshop.lv, lai mēs varētu aprēķināt piegādes izmaksas.

Piegādes informācija

  • Pasūtot preces, Klients apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.
  • Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis. Piegādes/transportēšanas maksa tiek norādīta, kad veicat pasūtījumu. Ja vien pasūtījumā nav norādīta cita persona, kurai jāpieņem Preces, Klientam jāpieņem Preces pašam.
  • Pārdevējs apņemas piegādāt Preces Klientam Latvijā 1-3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas, ja vien nav panākta cita vienošanās.
  • Pārdevējs apņemas piegādāt Preces Klientam citās ES valstīs 5-14 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas, ja vien nav panākta cita vienošanās.
  • Piegādes laikā Klients rūpīgi pārbauda Preču daudzumu un kvalitāti. Pieņemot Preces no kurjera, Klientam ir jāparaksta Preču piegādes dokumenti, kas apliecina, ka Preces viņam ir piegādātas.
  • Pieņemot Preci, Klientam rakstiski jānorāda jebkādi apsvērumi par acīmredzamiem Preces defektiem. Pretenzijas par Preču slēptiem defektiem Klients var iesniegt rakstiski 7 (septiņu) dienu laikā pēc Preču saņemšanas. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pircējs ir apmierināts ar preci, un viņam nav pretenziju pret Pārdevēju.
  • Pārdevējs apņemas piegādāt Preces uz pasūtījumā norādīto adresi un laikā. Ja kļūst skaidrs, ka Pārdevējs nevar piegādāt Preces noteiktajā termiņā, Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju. Klients piekrīt, ka izņēmuma kārtā piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ.
  • Pēc tam, kad Klients ir samaksājis par Precēm, Pārdevējs nosūta Klientam e-pastu.
  • Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja Preces netiek piegādātas Klientam vai netiek piegādātas laikā Klienta vainas dēļ vai no Klienta neatkarīgu apstākļu dēļ.
  • Pasūtījumi tiek pieņemti un apstrādāti katru dienu.

Shopping Cart
Scroll to Top